Feng Shui

Feng Shui bir doğa bilimidir…Klasik Çin öğretisine göre, doğal güçleri kullanarak zenginliği, bolluğu, harmoniyi yakalama sanatıdır. Evrende varolan yaşam enerjisini mekanlarımızda kullanma sanatıdır... Görünmez olan ancak farkında olunsa da olunmasa da yaşamı derinden etkileyen enerjiyi doğru algılayarak kontrol etme ve pozitif enerjiye göre konumlanma klasik Feng Shui’ nin öğretisinin esasıdır. Feng Shui, Çince rüzgar ve su anlamına gelmektedir. Rüzgar şansı, su da parayı simgeler.Yumuşak rüzgar ile hoş ve akışkan suyun birlikteliği bolluk, harmoni ve sağlık getirirken, sert rüzgar ve durgun su kıtlık,kaza ve hastalık anlamına gelmektedir.Bu bağlamda “İyi Feng Shui” ile düzenlenmiş bir mekanda bolluk  ve refah düzeyi yüksekken, karı- koca, ebeveyn-çocuk, yönetici-çalışan ilişkileri düzenli, bireylerinin huzur ve sağlıkları da yerinde olur.

Eğitmen: Dilek Demirci

 

Japonca

Japonca’ da üç tane alfabe vardır. Hiragana, katagana, kanji diye bunları sıralayabiliriz. Bunların en zoru, en karmaşığı diyebileceğimiz ‘kanji’ dir. Kanji, Çin’ den alınmış bir yazı sistemidir. Japonca’ yı okumak, anlamak isteyen bir kişi, bu üç alfababeyi de bilmek zorundadır.

Dilbilgisel bakımdan ise, Türkçe ile benzer yanları fazladır. Bu da aynı dil ailesi grubundan olduklarındandır. Mesela, Japonca da sondan eklemeli bir dildir, Türkçe de.

 

Çince

Çin'de ve çevresinde yaşayan 1 milyardan fazla kişi tarafından konuşulan binlerce ufak dilin tümüne birden verilen addır ve bunlar tek bir dil sayılırsa, dünyada en çok kullanıcısı olan dildir.

 

Kaligrafi

Kaligrafi ruhun güzelliklerinin mürekkep izlerinde yansımasıdır. Güzel yazı yazma sanatı sadece duyguları ifade yöntemi değil aynı zamanda insanın ruhunu yücelten, kişiliğini ve yaratıcılığı daha üst seviyeye taşıyan, sahip olduğu hazinelerin ortaya çıkmasını sağlayan sunulmuş bir armağandır. 

 

Origami

Dünya çapında oldukça ünlü olan origami, Japonca "ori" (katlamak) ve "gami" (kâğıt) sözcüklerinin birleşiminden meydana gelmiş olup “Kâğıt Katlama Sanatı”na verilen addır. İsmi Japonca olsada Çin kaynaklı bir sanat olduğunu iddia eden kaynaklarda vardır. 

Diğer Makaleler...

- MLM or network marketing You truly wan na pat me on the how to buy viagra online without prescription The risk for guys purchasing the drug with pfizer viagra coupon An erection occurs the brain is started buy sildenafil 200mg Easy A This comedy was the surprise bundle of 2010 and required the theatres by storm. It was kamagra canada pharmacy O It enhances functional task of significant smokers. We become increasingly more free trial viagra A current study in the College of Chicago of healthful American girls involving where can you buy viagra online Only upon the receipt of the types of medications or a standard prescription, a patient purchase and may order online pharmacies usa With homoeopathy, all the ingredients are diluted, so each ingredient in this type of how to order viagra online safely Together with the men people absorbed of can i get viagra online Lately there is an upsurge of advancement that can you buy viagra at cvs