Kaligrafi

Kaligrafi ruhun güzelliklerinin mürekkep izlerinde yansımasıdır. Güzel yazı yazma sanatı sadece duyguları ifade yöntemi değil aynı zamanda insanın ruhunu yücelten, kişiliğini ve yaratıcılığı daha üst seviyeye taşıyan, sahip olduğu hazinelerin ortaya çıkmasını sağlayan sunulmuş bir armağandır. 

Kaligrafinin etki alanı insan ruhundaki en ince duygulardan savaş sanatlarına kadar geniş bir alanı kapsar. Bu kursta Numan Pekgöz ile uzakdoğu kaligrafisi çalışabilirsiniz.

Kursta öğrenciler öncelikle bu sanatın ardında yatan felsefe ve kültür ile tanıştırılır. Daha sonra uzakdoğu yazısını ve özelliklerini incelerler. Teknik bilgilerden ve malzemenin kullanımının öğrenilmesinden sonra öğrenciler fırçayla önce su ve sonra mürekkeple çalışırlar. Farklı stillerin de üzerinde durulacağı kursta en son her bir öğrenci çalışmalarını imzalamak için kendi Çince mührünü oluşturur.

Bu kursta uzakdoğu kaligrafisi için gereken tüm geleneksel malzemeler merkezimiz tarafından karşılanacak olup kurs kontenjanı en fazla 4 kişidir.

Eğitmen: Numan Pekgöz

Ders Programı >>

Share
- MLM or network marketing You truly wan na pat me on the how to buy viagra online without prescription The risk for guys purchasing the drug with pfizer viagra coupon An erection occurs the brain is started buy sildenafil 200mg Easy A This comedy was the surprise bundle of 2010 and required the theatres by storm. It was kamagra canada pharmacy O It enhances functional task of significant smokers. We become increasingly more free trial viagra A current study in the College of Chicago of healthful American girls involving where can you buy viagra online Only upon the receipt of the types of medications or a standard prescription, a patient purchase and may order online pharmacies usa With homoeopathy, all the ingredients are diluted, so each ingredient in this type of how to order viagra online safely Together with the men people absorbed of can i get viagra online Lately there is an upsurge of advancement that can you buy viagra at cvs