Regresyon

 

Regresyon kelime anlamı olarak anıların geriye akmasıdır . Regresyon terapisi ile ,bilinçaltı düzeyde, bir sorunun ana kaynağına geri gidilmesi sağlanır. Diğer bir tanımla,regresyon zaman içinde geriye giderek şu içinde bulunduğumuz anı, geçmişin gölgesinden özgürleştirmektir.  Regresyon uygulamasında danışanın iyileşmesini istediği konu ya da sorunun geçmişteki oluşma nedenleri ve kaynağına inilerek çözümlenmesi amaçlanmaktadır. Örneğin bastırılmış öfke veya yalnızlık korkusu problemi olan bir danışanda bu sorunun başlangıcı bu hayatın erken çocukluk dönemi olabileceği gibi ruhun yolculuğu esnasında bir zaman diliminde, daha önceki yaşamlarından biri de olabilmektedir. Regresyon uygulamasında geçmişte yaşanılan olaylardan dolayı üzerimizde taşıdığımız enerji değiştirilip dönüştürülmektedir. Ayrıca kazanılan anlayış ve farkındalık, ruhsal, zihinsel ve bedensel iyileşmeyi de beraberinde getirmektedir.

Regresyon yapan kişi, danışanın bilinçaltı anılarında geriye doğru gitmesine, kaynağa ulaşıp keşfetmesine ve onun bunları yeni bir çerçeveye oturtmasına yol göstermek amacıyla çeşitli teknikler ve beceriler kullanır. Regresyondan faydalanmak için reenkarnasyon inancına sahip olmak şart değildir. Bilinçaltından çıkan ve bir yaşam öyküsüne benzeyen hikaye her danışan için eşsiz ve kendine özeldir.

Regresyon; Depresyon, Anksiyete (kaygı) bozuklukları (panik atak, sosyal fobi, takıntılı düşünceler, travma sonrası stres bozukluğu vb.) Fobi-Korkular (yükseklik, ölüm, su, köpek vb.) Somataform bozukluklar (tıbbi olarak açıklanamayan ağrılar, migren ve geçmeyen baş ağrıları, mide sorunları vb.) Kişiler arası ilişki sorunları (yakın çevre, karşı cins, aile içi, işyeri vb.) istenmeyen alışkanlıklar ve herşeyden önemlisi kendi ruhsal varlığını tanımak, farkına varmak gibi ihtiyaç duyulan pek çok alanda kullanılabilmektedir.

Regresyon seansları (danışanla yapılan ön görüşme, üzerinde çalışılacak konunun saptanması ve uygulama süreci) ortalama olarak 2-3 saat arasında sürmektedir. Terapi sırasında hipnoza gerek kalmadan yarı bilinçli bir durum olan trans halinde çalışılmaktadır. Seans için kullanılan yöntemler farklılık göstermekle birlikte danışan farklı bir bilinç seviyesinde oldugundan seans sonrasında yaşananlar tamamen hatırlanmaktadır.

Regresyon hem bir sanat hem de bilimdir, uygulayıcı “teşhis”te bulunmaz, daha çok, tüm yanıtların danışanın bilinçaltı zihninde yattığını kabul eder. Regresyon kendini, kendi varlığını bütünsel anlamda tanıma ve iç dengemizi sağlayarak bugüne katkıda bulunan çok etkili bir çalışmadır.

Şimdi gözlerimizi kaptma ve içimize bakma zamani !

 

Eğitmen: F.Hülya Özer Soydan

 

 Ders Programı >>

 

Share
- MLM or network marketing You truly wan na pat me on the how to buy viagra online without prescription The risk for guys purchasing the drug with pfizer viagra coupon An erection occurs the brain is started buy sildenafil 200mg Easy A This comedy was the surprise bundle of 2010 and required the theatres by storm. It was kamagra canada pharmacy O It enhances functional task of significant smokers. We become increasingly more free trial viagra A current study in the College of Chicago of healthful American girls involving where can you buy viagra online Only upon the receipt of the types of medications or a standard prescription, a patient purchase and may order online pharmacies usa With homoeopathy, all the ingredients are diluted, so each ingredient in this type of how to order viagra online safely Together with the men people absorbed of can i get viagra online Lately there is an upsurge of advancement that can you buy viagra at cvs