Okulumuz nasıl nefes alıp verecek?

Merkezimiz; insanın bedensel, zihinsel ve ruhsal gelişimini esas alır demiştik… Bu çerçevede yaptığımız faaliyetler dışsal prensiplerden yola çıkarak gerçekleştirdiğimiz içsel çalışmalar ve bu çalışmaların okulumuzdaki ifadesidir. Bu süreç her şeyden evvel bir özsaygı ve özdisiplin gerektirir. Bu nedenle okulumuzun kendine özgülüğü yanında kendine özgü bir işleyişi de var. Bu tarzı ve işleyişini şöyle ifade edebiliriz:

 

  • Her ders, hocası ve öğrencileri ile kendi içinde bir bütündür. Her hocanın da kendi tarzının ve öğretme şeklinin farklı olması ve geldiği geleneğin ve disiplinin gereklerini yere getirerek bunları kendine göre yorumlaması hakkıdır. Bu nedenle okulumuzda , hoca-öğrenci esasına dayanan bir bütünlük ve ilişki tarzı yürütülmek ile beraber bu bütünlüğün, okulumuzun bütünlüğü içinde yer alması ve uyumlu olması esastır.
  • Katılımcılarımız; Merkezimizin birlik, dirlik ve düzeninden mesuldür.
  • Merkezimizdeki materyaller (kitap, cd, dvd vs) bütün katılımcıların kullanımına ve faydalanmasına açıktır. Materyallerin öncelikli kullanım alanı merkezimiz olmakla beraber izin ile alınan her materyal, geri getirilir ve iade edilir.
  • Ders günleri ve süreleri sayfamızdaki Ders Programı”nda belirtilmiştir. Merkezimiz, gerektiği takdirde gün ve saat değişimini, önceden katılımcılara bildirmek şartı ile saklı tutar.
  • Ders ücretleri, aylık olarak her ders ayı başında alınır. Aylık ders saati, katılıma göre değişiklik göstermek ile beraber hocanın geldiği ders saatleri ücretlendirmede geçerlidir. Bu hem katılımı hem de disiplini sağlamak için uygun gördüğümüz bir tarzdır.
  • “Tai Chi Formu” derslerine katılanlar, arzu ederlerse, aynı zamanda “Qigong” (Canlanma-Yaşam Enerjisi Çalışmaları) dersine de katılabilirler. Bu ders katılımına göre bir ücretlendirme yapılır. Ücretlendirmede ne kadar çok derse gelinirse o kadar uygun olacak bir düzenlemeye gidilmiştir.
  • Kaligrafi derslerimiz için malzeme temini, merkezimiz tarafından sağlanacaktır.
  • Tüm hafta sonunu kapsayacak seminerlerimiz için önceden haber verilmek kaydıyla ders düzenlemesine gidilebilir.
  • Giyinme-soyunma odamız olmak ile beraber okulumuza gelen her katılımcı ve öğrenci kendi özel eşyalarından mesuldür.

Ders ücretleri, aylık olarak her ders ayı başında alınır. Hocanın geldiği ders saatleri ücretlendirmede geçerlidir.

Bu hem katılımı hem de disiplini sağlamak için uygun gördüğümüz bir tarzdır.

Öğrencilerimizin, her ay toplam 4 ders içinde 1 ders; her ay toplam 8 ders içinde 2 ders gelmeme hakları saklıdır.

Share
- MLM or network marketing You truly wan na pat me on the how to buy viagra online without prescription The risk for guys purchasing the drug with pfizer viagra coupon An erection occurs the brain is started buy sildenafil 200mg Easy A This comedy was the surprise bundle of 2010 and required the theatres by storm. It was kamagra canada pharmacy O It enhances functional task of significant smokers. We become increasingly more free trial viagra A current study in the College of Chicago of healthful American girls involving where can you buy viagra online Only upon the receipt of the types of medications or a standard prescription, a patient purchase and may order online pharmacies usa With homoeopathy, all the ingredients are diluted, so each ingredient in this type of how to order viagra online safely Together with the men people absorbed of can i get viagra online Lately there is an upsurge of advancement that can you buy viagra at cvs