Tai Chi

Çin'de her gün milyonlarca insanın parklarda grup ya da bireysel olarak çalıştığı Tai Chi Chuan'ın düşünsel kökleri kadim DAO Öğretisine dayanır. Etkin bir sağlık sistemi, evrenle bütünleşme hedefindeki ruhsallık ve içsel savunma sanatıdır.

 

Tai Chi görünürlüğündeki sadelik, akıcılık ve basitliğin aksine öğrenilmesi sabır gerektiren, yetkin bir eğitmenin gözetimi altında çalışılarak öğrenilebilen bir sanattır. Çok ileri yaşlarda bile Tai Chi çalışılabilir. Tai Chi aynı zamanda en üst bir Qigong alıştırmasıdır

 

Geleneksel Chen Stil Tai Chi (Ankara'da ilk ve tek)

Chen Stil Tai Chi, bilinen en eski Tai Chi stilidir. Chen stil diğer Tai Chi stillerine göre daha dinamik, daha hızlı ve daha güçlü olmasıyla fark yaratmaktadır. Chen stil uzun yıllar gizli tutulduğundan günümüzde az kişi tarafından bilinmekte ve çalışılmaktadır. Bu kursta resmi 13. nesil Chen stil soyağacına kayıtlı Numan Pekgöz hocamız ile Eski Rutin (Lao Jia) adı verilen Geleneksel 75 formu çalışabilirsiniz. Chen Stil Tai Chi eğitimi Ankara'da ilk defa verilmektedir.

Eğitmen: Numan Pekgöz
Ders programı »

 

Wudang Tai Chi 36 form (Ankara'da ilk ve tek)

Tai Chi'nin ortaya çıkış tarihi yazılırken bazı kaynaklarda en eski stil olan Chen stil Tai Chi'nin kurucusu Chen Wang Ting'in (16. yy) Çin'in Ming hanedanlığı döneminde general iken, köyüne döndüğü ve orada bir Wudang rahibi Jiang Fa ile dostluk kurduğu ve bu dostluğun kendi birikimleri ve dönemin ünlü döğüş okullarının klasik metinleriyle beraber Chen Stilini yarattığı söylenegelir. Wudang Tai Chi 36 form da Xuan Wu ekolünün geleneksel 64 formuna dayandırılarak oluşturulmuş temel Tai Chi formudur.

Eğitmen: Harun Soydan
Ders programı »
 

Modern Yang Stil 24 form

Kültür devriminden sonra 1956 yılında Çin hükümeti tarafından bir araya getirilen otoritelerce geleneksel Tai Chi stillerine dayanan basitleştirilmiş formlar (kalıplar) oluşturulmuştur. Modern formlar ya da Pekin stili de denen bu yorumlarda ilk olarak Yang Stil 24 form, Yang Stil 88 form ve Kılıç 32 formlar meydana getirildi. Daha sonraki yıllarda diğer geleneksel stillere dayanan modern formlar (Chen, Wu, Sun stili), kombine yarışma formları (48 ve 42 form), Aletli Tai Chi formları (Kılıç ve mızrak) yaratıldı.

Eğitmen: Harun Soydan
Ders programı »
 

Modern Yang Stil 8 form

Yıllar içinde yukarıda bahsi geçen formlar daha da basitleştirilerek Yang Stil 8 form, 16 form, 40 form oluşturuldu. Merkezimizde Harun M. Soydan Hocamız ile Tai Chi derslerine modern 8 form ile başlanmakta ve 6 aylık süre sonunda, hoca onayıyla beraber modern 24 forma geçilmektedir. Modern 24 formu çalışma süresi de 6 ay olmakla birlikte bu, formları bitirip tüketmek şeklinde yorumlanmamalıdır. Modern Tai Chi derslerine başladıktan ancak 1 sene sonra hoca onayıyla devam etmek istek ve arzusunda olan öğrenciler, Wudang Tai Chi 36 form öğrenmeye başlayabilirler.

Eğitmen: Harun Soydan
Ders programı »

Share
- MLM or network marketing You truly wan na pat me on the how to buy viagra online without prescription The risk for guys purchasing the drug with pfizer viagra coupon An erection occurs the brain is started buy sildenafil 200mg Easy A This comedy was the surprise bundle of 2010 and required the theatres by storm. It was kamagra canada pharmacy O It enhances functional task of significant smokers. We become increasingly more free trial viagra A current study in the College of Chicago of healthful American girls involving where can you buy viagra online Only upon the receipt of the types of medications or a standard prescription, a patient purchase and may order online pharmacies usa With homoeopathy, all the ingredients are diluted, so each ingredient in this type of how to order viagra online safely Together with the men people absorbed of can i get viagra online Lately there is an upsurge of advancement that can you buy viagra at cvs